Integritetspolicy - GDPR

GDPR är en ny EU-förordning som träder i kraft den 25 maj 2018 tillsammans med Dataskyddslagen och ersätter Personuppgiftslagen (PUL). De stora förändringarna är att kraven på hur företag och myndigheter hanterar personuppgifter skärps och att individens rättigheter att påverka hanteringen är större. Vi bryr oss om dig och du ska känna dig trygg i hur vi hanterar personuppgifter. Så här ser det ut när vi samlar in och sparar data hos oss.

Uppgifter som behandlas
Vi behöver era kontaktuppgifter som namn, e-postadress, telefonnummer och företagsadress för att kunna fullgöra våra avtal med er. Ibland registrerar vi också historik från våra möten, för att säkerställa att vi håller det vi lovar i våra affärer med er.

Det lagras sedan i olika databasstyrda system och i vissa fall överlämnas de till andra aktörer som samverkar med oss för att ni slutligen ska kunna använda de tjänster som ni har ifrån oss. Utöver ovan lagrar eller använder vi inga personliga uppgifter.

Insamling av uppgifter
Uppgifterna samlar vi in från er i samband med att vi kommit överens om ett samarbete där våra tjänster ska användas. Uppgifterna är en förutsättning för att vi ska kunna ingå ett avtal. 

Rättigheter
Du som kund kan begära att få ett registerutdrag med dina personuppgifter. Du kan begära att felaktigheter rättas samt begära att vi raderar dina uppgifter efter avslutade avtal. Uppgifter som utgör allmänna handlingar eller som har ett lagstadgat krav på lagring, som bokföring med tillhörande regler, kan ej raderas. 

Har du några frågor kring vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@studiol.se. Skulle ni uppleva att vi inte behandlar era personuppgifter korrekt kan ni vända er till Datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se.